Gatekunstprosjekt

 - Vi vil henge på Frekhaug


Nordhordland Kunstlag har etter søknad, fått midler fra Kulturtanken til et gatekunstprosjekt på Frekhaug.

Det er et prosjekt i samarbeid med Kulturavdelingen i Alver Kommune og har arbeidstittel: «Vi vil henge på Frekhaug».


Kulturavdelingen vil sammen med en «Knutepunktgruppe», bestående av flere avdelinger i kommunen, stå for det organisatoriske rundt prosjektet, med bl.a. oppfølging av deltagende ungdommer. Nordhordland Kunstlag står for det kunstneriske innholdet og har engasjert Grafittikunstneren Dino Dikic til å undervise og instruere deltakerne. Vi vil også delta i utvelgelse av kunstner og gjennomføring av et utsmykkingsprosjekt, støttet av KORO og i regi av Alver Kommune.


Prosjektgruppen består av: Leder Sigrid Fivelstad kulturkonsulent i Alver Kommune, Nina Randal som representerer BUA og Frivilligsentralen i Meland, og Ingunn Birkeland Fyllingen, som er ungdomsarbeider i Alver Kommune og representerer bl.a. ungdomsklubben på Meieriet.


Fra Nordhordland Kunstlag er det styreleder Mette Marei Træland og styremedlem Eirik Astrup som deltar, men styret i Nordhordland Kunstlag inviterer medlemmer til å komme med innspill og gjerne delta i hele eller deler av prosjektet. Det blir også samarbeid med Kulturskolen, Ungdomsskolen, Barnehagen og Aldersheimen.


Prosjektet var ferdig i mars 2022.